Szkoła a Internet

2010-12-16 09:38

 Wszystkim zainteresowanym wpływem Internetu na współczesne życie, zwłaszcza jego wykorzystaniem w procesie edukacji polecam artykuł Edwina Benedyka „Cyfrą podzieleni”.

„Rzeczywiście, np. młodzi polscy internauci powszechnie wykorzystują sieć w celach edukacyjnych, szukając w niej pomocy podczas odrabiania lekcji. Jednak, w przeciwieństwie do amerykańskich rówieśników, są znacznie mniej aktywni, jeśli chodzi o wykorzystanie Internetu jako przestrzeni dla twórczej ekspresji. Tylko niespełna 10 proc. młodych Polaków umieszcza w serwisach internetowych swoje utwory (zdjęcia, filmiki, kompozycje muzyczne), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych czyni to blisko 60 proc. nastolatków.”

https://www.polityka.pl/nauka/komputeryiinternet/1510658,1,internet---wiazka-mediow.read