Sposób na czasopisma

2011-06-14 16:29

Mimo wzbogacenia naszych źródeł informacji o nowoczesne technologie, ciągle jeszcze lubimy od czasu sięgnąć po prasę, dotknąć papier

i powąchać farbę drukarską, popatrzeć na dobrze edytowane zdjęcia bądź przeczytać artykuł dłuższy niż trzyzdaniowy „news”. Ale prasa niestety jest coraz droższa i nie każdy może wydać na nią swoje kieszonkowe.

Zapraszamy wszystkich, którzy kupują prasę , ale niekoniecznie chcą składować ją w domu, o przynoszenie magazynów do biblioteki szkolnej. Chodzi nam o tygodniki, miesięczniki poświęconej tematyce kulturalnej, społecznej i związanej z różnymi specjalizacjami.

 Nasi bywalcy z pewnością chętnie sięgną po nowe tytuły.

Fotogaleria: Sposób na czasopisma