Przykład bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej

2010-10-15 12:38

 

Literatura/bibliografia podmiotu ( czyli lektury, obrazy, filmy wybrane do omawiania tematu) 

  1. Herling-Grudziński G., Inny świat.  Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006
  2. Linke B., Egzekucja w ruinach getta [obraz]. [w:] Kamienie krzyczą. Warszawa WAG RSW Prasa, 1967, s. 5
  3.  Moczarski K., Rozmowy z katem.  Warszawa, Wydawnictwo Znak, 2009
  4.  Orwell G., Rok 1984. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 198

Literatura/bibliografia przedmiotu (czyli co inni już napisali na ten temat)  

  1. Arendt H., Korzenie totalitaryzmu . Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 2003, s. 76
  2. Bolecki W., Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Warszawa, WSiP 1994, s.34-52
  3. Lebioda D.T., Buntownik Winston Smith. "Miesięcznik Literacki " 1990  nr 1 s.131-132
  4. Lementowicz U., Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. Lublin, Wydawnictwo Biblios, 2007
  5. Szczepański J., Maleńka encyklopedia totalitaryzmu. Kraków, Wydawnictwo Znak, 1990, s. 15-26