Plan prezentacji maturalnej wg CKE

2012-09-24 09:32

Plan musisz oddać na tydzień przed terminem egzaminu. Pamiętaj, że możesz mieć go na egzaminie.
Plan jest twoją wizytówką, ponieważ ma go komisja, i może być pomocą przy wygłaszaniu prezentacji, pod warunkiem, że jest dobrze napisany.

 

 Arkusz A4

Imię i nazwisko

TEMAT
I Literatura podmiotu
II Literatura przedmiotu
III Ramowy plan wypowiedzi
Określenie problemu
Kolejność prezentowanych argumentów
Wnioski

IV Materiały pomocnicze (wykaz)
popis zdającego

Przykład dobrze opracowanego planu prezentacji znajdziesz tu:
https://www.edulandia.pl/matura/1,118292,5100341.html?as=4&startsz=x