NOWOŚCI W BIBLIOTECE (październik-listopad)

2015-11-12 11:59

DARY

  Berczyński M.: Wychowanie fizyczne w szkole. Poradnik. Warszawa, 2012

Chandler R.: Długie pożegnanie. Warszawa, 1979

Chawronina s. i in.: Język rosyjski. Ćwiczenia. Moskwa, 1985

Defoe D.: Przypadki Robinsona Kruzoe.  Warszawa, 1986

Encyklopedia pedagogiczna.  Warszawa, 1993

Erben V.: Śmierć utalentowanego szewca. Warszawa, 1988

Fredro A.:  Zemsta. Łódź, 1983

Giełżyński W. i in.: Gdańsk sierpień ’80. Warszawa, 1981

Grygier U. i in.: Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa, 2013

Hasek J.: Przygody dobrego wojaka Szwejka. Katowice, 1973

Kluba E.: Z dawnych wierze indyjskich. Warszawa, 1965

Krajewski R.: Podstawy prawa rodzinnego.  Warszawa, 2003

Kształcenie otwarte od A do Z. Warszawa, 1997

Łódź akademicka 2015/2016. Łódź, 2015

Pietrzykowski M.: Mitologia starożytnej Grecji.  Warszawa, 1983

Przyłubscy E. F.: Język polski na co dzień. Warszawa, 1983

Siewierski J.: Jestem niewinny. Warszawa, 1981

Sobońska-Jędrych J.: Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego. Warszawa, 2013

  PRASA 

Gazeta Pomorska

Biblioteka w Szkole 2015 nr 10,11

Biuletyn IPN 2015 nr 10 

Charaktery 2015 nr 10,11 

Chemia w Szkole 2015 nr 5 

Cogito 2015 nr 18-21 

Głos Nauczycielski 2015 nr 41-46