NOWOŚCI W BIBLIOTECE (grudzień)

2015-12-17 10:30

DARY

  Cazin P.: Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801. Olsztyn, 1986

Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Toruń, 2015

Kołodziejczyk-Konarska K.: Unia Europejska w zarysie. Warszawa, 2003

O Polskę wolną!  O Polskę solidarną! NSZZ Solidarność w latach 1980-1989. Gdańsk, 2011

Pauszer-Klonowska G.: Pani Eliza. Warszawa, 1989 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku. Bydgoszcz, 2011 Witkowska A.: Literatura romantyzmu.  Warszawa, 1986 Żelazny J.: Motywy biblijne w twórczości polskich wieszczów. Łomża, 2003

PRASA 

Gazeta Pomorska

 Biuletyn IPN 2015 nr 11

 Charaktery 2015 nr 12

Cogito 2015 nr 22

Głos Nauczycielski 2015 nr 47,48