Nowa edukacja

2010-09-28 14:21

 

https://www.elearningpapers.eu/index.php?page=doc&doc_id=11938&doclng=15

Nowe pokolenie uczniów
We współczesnych społeczeństwach dzieci i młodzież dorastają w świecie, w którym technologie cyfrowe są wszechobecne. Szerokie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i serwisów on-line przez młodych ludzi w ich codziennym życiu, dla przyjemności, rozrywki i interakcji społecznych, ma duży wpływ na ich potrzeby edukacyjne, wymagania i oczekiwania. Muszą przyswoić umiejętności i kompetencje niezbędne dla ich rozwoju osobistego, uczestnictwa w życiu społecznym i przyszłego życia zawodowego. Poza tym wykorzystują oni coraz częściej technologie informacyjno-komunikacyjne do wszelkich celów edukacyjnych, często poza szkołą. To dało początek „nowemu pokoleniu uczniów” (nazywanemu także przez OECD/CERI „uczniami nowego tysiąclecia”) i nowym sposobom uczenia się, które obejmują kształcenie nieformalne, silnie wspierane, aczkolwiek nie zdeterminowane, przez możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Fotogaleria: Nowa edukacja