Czy wiesz, że...

2010-11-17 13:59

 

 

100 lat  temu zmarła  Eliza Orzeszkowa?

Wszystkim zainteresowanym postacią pisarki, dla której „tęsknota do ideału” stała się najwyższą wartością a intelektualna otwartość, wrażliwość patriotyczna i społeczna znajdowały odzwierciedlenie w jej twórczości polecam ostatni numer (10) "Polonistyki” w całości poświęcony Elizie Orzeszkowej oraz następujące strony internetowe:

https://literat.ug.edu.pl/autors/orzeszk.htm

https://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_orzeszkowa_eliza

https://orzeszkowa_eliza.lektury.gazeta.pl/lektury/1,89648,5133127,Eliza_Orzeszkowa_-_biografia_.html

https://portalwiedzy.onet.pl/biblioteka.html

Fotogaleria: Eliza Orzeszkowa