Bibliografia załącznikowa

2011-10-07 17:13

opis książki

jeden autor:

Lemmermann H., Komunikacja werbalna: szkoła retoryki, Wrocław, Wydawnictwo Astrum, 1999

Reymont W. S., Chłopi, Cieszyn, Wydawnictwo AKANT, 2003

pod redakcją (kiedy jest więcej niż 3 autorów):

Problemy i metody chemii koordynacyjnej,pod red. Jerzego Kalecińskiego [i in.], Warszawa, PWN, 1981

do 3 autorów (wg kolejności na stronie tytułowej):

Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia organiczna, T. 2,Warszawa, PWN, 1990 

opis wiersza z tomiku, rozdziału, wstępu, posłowia, dzieła sztuki (obrazu, rzeźby) z książki

Twardowski J., Śpieszmy się kochać ludzi, [w:] Rwane prosto z krzaka, Warszawa, PIW, 1996. s. 250.

praca zbiorowa, antologia:

Kaleciński J., Rola czynników strukturalnych w chemii radiacyjnej,[w:] Problemy i metody chemii koordynacyjnej,pod red. Jerzego Kalecińskiego [i in.],Warszawa, PWN, 1998, s. 281 - 295 

opis artykułu w czasopiśmie 

Kalinowski M. K., Na tropach życia, czyli jak przebiegała ewolucja materii we Wszechświecie. „Chemia w Szkole” 2007 nr 2 s. 6 -14

Jaworski M., Różewicz – ostatni modernista. „Polonistyka” 2005 nr 5 s. 18-24.

recenzja:

Gałasiński W., Chemia medyczna. Warszawa 2004. Rec. Adam Dzieleńdziak. „Orbital” 2005 nr 4-5 s. 58-60 

opis utworu lub dzieła sztuki ze strony internetowej 

Asnyk A., Daremne żale, [dostęp 19 kwietnia 2007] https://univ.gda.pl/~literat/asnyk/057.htm

Dali S., Uporczywość pamięci, [dostęp 15 maja 2010] https://sawia_dali.republika.pl/20.jpg. 

opis bibliograficzny filmu, nagrania dźwiękowego 

Cudzoziemka [film], reż. Ryszard Ber [VHS], Warszawa, AGF, 1986

Psy wojny [nagranie], Ken Follet,[mp3], Warszawa, PR, 2003

 Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane
Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce! 

Bibliografia załącznikowa do referatów, prac olimpijskich i innych  powinna być podana w ukladzie alfabetycznym wg nazwisk autorow
i tytułów
:

Literatura/bibliografia podmiotu ( czyli lektury, obrazy, filmy wybrane do omawiania tematu) 

1.       Herling-Grudziński G., Inny świat, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006

2.       Linke B., Egzekucja w ruinach getta [obraz], [w:] Kamienie krzyczą, Warszawa, WAG RSW Prasa, 1967, s. 5

3.        Moczarski K., Rozmowy z katem,  Warszawa, Wydawnictwo Znak, 2009

4.        Orwell G., Rok 1984, Warszawa, PIW, 198

Literatura/bibliografia przedmiotu (czyli co inni już napisali na ten temat)

1.       Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 2003, s. 76

2.       Bolecki W., Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa, WSiP, 1994, s. 34-52

3.       Lebioda D.T., Buntownik Winston Smith, "Miesięcznik Literacki " 1990  nr 1 s.131-132

4.       Lementowicz U., Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego, Lublin, Wydawnictwo Biblios, 2007

5.       Szczepański J., Maleńka encyklopedia totalitaryzmu, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1990, s. 15-26

Ankieta

Czy przykłady opisu bibliograficznego pomagają w tworzeniu bibliografii do prac olimpijskich i konkursowych?

tak (149)
94%

nie (9)
6%

Całkowita liczba głosów: 158