Informacje o reformie programowej na stronach MEN

2010-11-17 12:17

 

 Linki niezbędne przy uzyskaniu informacji o reformie programowej ( szkoły ponadgimnazjalne 2012 r), zawierające m.in. 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGODLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/

http://www.kuratorium.szczecin.pl/attachments/636_Reforma.pdf

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-zarzadzajacych-szkola/ustawa-o-systemie-owiaty

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli 

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/stories/pdf/organizacja.pdf